ОПИС АПЛИКАЦИЈЕ

 • Опис софтвера
 • Приказ манастира
 • О манастиру
 • Историјат
 • Унутрашњост
 • Разарање
 • Иконостас
 • Преглед слика
 • Како стићи
 • Видео запис
 • Хипертекст
 • Звук
 • Игра
 • Системски захтеви и покретање софтвера

 

OПИС СОФТВЕРА

Апликација "Манастири Фрушке Горе" је намењена свима онима који желе да науче нешто о фрушкогорским манастирима.Начин писања као и количина пружених информација задовољиће како оне који се први пут сусрећу са «Сремским Атосом» те желе да сазнају најважније чињенице о појединачним манастирима тако и оне који трагају за више информација о историји, уметничком благу ...и уопште судбини и стањем у манастирима данас.

naslovni ekran На полазном екрану је приказана карта Фрушке Горе са приближним географским распоредом појединих манастира (слика).
Свака сличица манастира је осетљива на додир и преласком курсором преко ње помера се, боја се интезивира а курсор мења облик.Том приликом на екрану се приказује већа слика тренутно осетљивог манастира са његовим називом.
На екрану се налазе и тастери са исписаним функцијама :игра , како стићи , звук и излаз. Тастери су такође осетљиви на додир а њихова функција ће бити објашњена касније.

ПРИКАЗ МАНАСТИРА

Форме екрана коришћене код приказа манастира су у потпуности стандардизоване (слика)forma za prikaz manastira
Одлазак са главног менија ка жељеном манастиру врши се активирањем осетљиве сличице тог манастира. Ова форма екрана је основа за целокупни програм и омогућава приказивање и обједињавање свих података о манастиру.
Приказ манастира је организован по следећим целинама :

ОПИС ОПЦИЈА

О МАНАСТИРУ - Кратак, скраћени приказ најважнијих манастирских генералија. Садржи : време оснивања и ко је оснивач , посвећеност храма,година осликавања храма и израде иконостаса,данашње стање комплекса и др
ИСТОРИЈАТ - Садржи све што и претходна опција али много опширније.
УНУТРАШЊОСТ - Подаци о манастирској унутрашњости; година осликавања, сликари,вредност радоваforma odmotanog svitka za ispis

За све три опције, испис се врши стандардизовано на свитку који се одмотава након активирања опције (слика) . Кроз текст је омогућено кретање помоћу стрелица за напред и назад а у тексту се налази и хипертекст .Све три опције имају и приступ видео запису .  врх

ПРЕГЛЕД СЛИКА
Омогућено је приказивање слика које постоје о манастиру .Слике малог формата - врте- се у прозору предвиђеном за ту сврху док је омогућен и преглед великих слика .  врх

РАЗАРАЊЕ
Опција пружа преко текста и слика податке о стадању обрађиваног манастира у Другом светском рату(слика).

forma razaranjeКретање кроз текст омогуђено је уз помоћ стандардних стрелица које се налазе испод текста.
На екрану се приказују и мале слике везане за судбину манастира у Другом св.рату а такође са стрелицама је омогућено шетање кроз галерију слика.
Свака мала слика је осетљива на додир и омогућава приказивање њене велике фотографије. врх

ИКОНОСТАСforma ikonostas
Приказ података о храмовском иконостасу (слика).Шетање кроз странице текста је омогућено стандардним стрелицама а текст садржи и хипертекст.. Омогућен је и приступ видео запису.Корисник има могућност да прегледа све слике везане за иконостас.  врх

КАКО СТИЋИforma kako stici do manastira
Ова опција пружа исцрпне податке кориснику о путу којим треба ићи да би се дошло да жељеног манастира (слика).
Овој опцији се може приступити или са екрана неког манастира или са главног менија.Корисник одређује правац доласка (Нови Сад или Београд) као и циљњи манастира као резултат добија детаљне текстуалне инструкције као и мапу доласка до манастира.  врх

ВИДЕО ЗАПИС
Ова опција омогућава кориснику посматрање видео материјала ( филмског записа ) везаног за тренутно обрађивани аспект манастира(слика).forma za prikaz video zapisa
Направљена је подела видео записа и то :
- записи који говоре о СПОЉАШЊОСТИ манасатира
- записи који говоре о УНУТРАШЊОСТИ манасатира
- записи који говоре о ИКОНОСТАСУ манасатира. врх

ХИПЕРТЕКСТ
forma za prikaz hipertekstaОмогућава пружање додатних информација о личностима, догађајима и појмовима који се појављују у тексту .Те додатне информације су или у циљу бољег разумевања и појашњења речи или у циљу пружања ширег знања . Хипертекстиране речи постоје у свим сегментима програма а означене су упадљивом бојом и осетљиве су на додир.
Сваки хипертекст се приказује у стандардизованом прозору (слика) који се појављује над активним екраном.врх

ЗВУК
Ова опција омогућава мењање позадинске музике као и искључење звука.Могуће јој је приступити из свих сегмената програма а њеним активирањем над тренутно активним екраном се отвара прозор за подешавање звука Прве две композиције су духовног карактера док је трећа пригодни инструментал.врх

ИГРАforma igra
Са главног менија корисник има могућност да приступи опцији Игра (слика). Као што јој сам назив каже ради се о игри типа пузле код које корисник слаже слику (слика је у вези са манастирима) Након успешног слагања може се прочитати текст у вези те слике.Постоји бројач негативних појена, одабир нивоа тежине као и одабир слике која се слаже.врх

СИСТЕМСКИ ЗАХТЕВИ и ПОКРЕТАЊЕ ПРОГРАМА
За оптималан рад потребан је PC рачунар PENTIUМ II,резолуције екрана од 640х480 до 1280х1120, Windows OS
Програм се аутоматски покреће по уметању диска у CD drive или стартовати програм FRUSKA.EXE са ЦД-а.  врх

 

Презентација је оптимизована за Microsoft Internet Explorer 6.0 и FireFox 7.0 при резолуцији 1280х1024 пиксела и 16 битној палети боја.
Copyright © 2000-2007.  Bласник и аутор Ненад Тадић.За контакт користити горум