Fruska gora

 

Фрушка гора је планина која заузима северни део Срема а некада давно је била острво Панонског мора. Правцем исток-запад простире се на дужини од 78 км, а правцем север-југ максимално је широка 15 км. Заузима површину од око 500 км2.
      То је ниска планина чија је највиши врх (Црвени чот) на 539 м. Висине веће од 400 м има само централни део планине, док су источна и западна периферија ниже и имају форму платоа.
      Тогом дуге историје многи народи и царства су градили своје тврђаве на овом стратршки важном простору. Овде су се кроз читаву историју одвијале велике битке. У долинама потока су скривени многи српски манастири.
      Ово подручје је највеће налазиште липе у Европи.Изузетну вредност  Фрушке горе представљају шуме храста , букве, липе, граба, тополе и врбе. На великим површинама су воћњаци и виногради.
Од животиња срећу се: лисица, куна, дивља мачка, шакал, зец, срне, дивље свиње,  јелени, зец, фазан, дивље патке , орао крсташ, патуљсти орао, ... Велики број печурки се среће по шумама и ливадама а једна од особености су и орхидеје које се могу наћи на овој дивној планини.
Намера ове презентације је да информише и да повећа заитересованост наше јавности за ову дивну планину и то кроз приказ свега онога што она може пружити а и пружа обичном човеку

латиница

Презентација је оптимизована за Microsoft Internet Explorer  и FireFox  при резолуцији 1280х1024 пиксела и 16 битној палети боја.
Copyright © 2000-2015.  Bласник и аутор Ненад Тадић.fruskans99@gmail.com